Hvad er samsyn ?

Samsynet er øjnenes måde at arbejde sammen på, også kaldet 3D.
For at kunne se i 3D, er det vigtigt at informationer fra begge øjne, bliver brugt, så vi kan opnå det perfekte syn. Vores samsyn har en stor betydning for vores velvære.
Hvis dette ikke fungerer optimalt, kan det give mange gener i hverdagen.

Klassiske symptomer på svagt samsyn:

 • Hovedpine, især efter nærarbejde
 • Koncentrationsbesvær
 • Svimmelhed, i forskellige grader
 • Problemer med at fokusere
 • Svie og kløe i øjnene sidst på dagen
 • Træthed i øjnene
 • Ser sløret eller nogen gange dobbelt
 • Lukker tit det ene øje ved f.eks. læsning
 • Hopper tit en linje over eller genlæser tit den samme linje
 • Svært ved at huske det, du har læst
 • Hvis læsning generelt er en gene eller svært
 • Glas med glidende overgang, kan være svært at vende sig til
 • Hvis der er læsevanskeligheder, kan du læse om flere symptomer her

Hvis du kan genkende en eller flere af overstående symptomer, anbefales det at du bestiller en tid til en synsfunktionstest, da synstræning ville kunne hjælpe dig af med dine symptomer.

Du er velkommen til at sende en mail eller ringe til 3D Syn på tlf: 29 44 45 28, hvis du har spørgsmål til samsynet eller synstræning, eller bestille en tid online her.

Nedenfor kan du læse mere om synet og samsynet, hvis du vil vide mere om synstræning kan du læse mere om det her.

Synet:

Synet er en kompleks proces, med mange forskellige funktioner der skal fungere godt, for at vi kan have et perfekt syn. Dette kaldes også for vores synsfunktion. 
Her er de vigtigste ting i vores synsfunktion:

 • Synsskarpheden, hvor tydeligt man ser
 • Øjenbevægelser, Scadder (Spring) og persuiet (at følge en linje) øjnene skal være præcise og hurtige.
 • Fiksation, evne til at dreje øjnene hen til et bestemt punkt
 • Konvergens, hvor god man er til at dreje øjnene indad
 • Akkomodation, evne til at stille skarpt
 • Stereopsis, kvaliteten hvor godt man ser detaljer i 3D
 • Visuel perception, hvor godt man fortolker det man ser
 • Visuel motoriske handlinger

Ved hjælp af synet kan hjernen nemmere planlægge og styre vores bevægelser, så vi undgår forkerte og overflødige motoriske handlinger.
Ved et perfekt syn, er synet og de motoriske handlinger en sammensat proces. Alt det gør at samsynet bliver stærkt og stabilt. Et stærkt og stabilt samsyn gør læsning meget sjovere og genre som hovedpine forsvinder.

Samsyn

Samsynet er øjnenes måde at arbejde sammen på også kaldet 3D. Hvis et af de overstående processer ikke fungere godt, er der tale om en svag synsfunktion, eller svagt samsyn. Hver gang man f.eks. skal læse, vil den svage synsfunktion blive påvirket, man kan ikke præsterer det man plejer, og derfor giver det de overstående symptomer.
Hvis samsynet er svagt, anbefaler 3D Syn at man får trænet samsynet med synstræning.

Du kan læse mere om synstræning, og om hvordan det foregår her.
Der er ca.15% af befolkningen der har en samsynsfejl. En del af de 15% har det der kaldes skjult skelen.

Skjult skelen

Skjult skelen er en tilstand der findes hos alle, men i nogen tilfælde er størrelsen på den skjulte skelen så stor, at den påvirker vores synsfunktion negativt. Og derfor kræver hjælp fra synstræning, for at man kan få en normal og stærk synfunktion og et stærkt samsyn. Der findes flere forskellige samsynsfejl. Den meste kendte, og den der ses flest af er konvergens-insuffiens, der er anerkendt af WHO med koden 51.1.
Der er lavet flere studier med evidens på at synstræning virker på konvergensinsuffiens, det kan læses her.