Hvad er samsyn ?

Samsynet er øjnenes måde at arbejde sammen på, også kaldet 3D.
For at kunne se i 3D, er det vigtigt at informationer fra begge øjne, bliver brugt, så vi kan opnå det perfekte syn. Vores samsyn har en stor betydning for vores velvære.
Hvis dette ikke fungerer optimalt, kan det give mange gener i hverdagen.

Klassiske symptomer på svagt samsyn:

 • Hovedpine, især efter nærarbejde
 • Koncentrationsbesvær
 • Svimmelhed, i forskellige grader
 • Problemer med at fokusere
 • Svie og kløe i øjnene sidst på dagen
 • Træthed i øjnene
 • Ser sløret eller nogen gange dobbelt
 • Lukker tit det ene øje ved f.eks. læsning
 • Hopper tit en linje over eller genlæser tit den samme linje
 • Svært ved at huske det, du har læst
 • Hvis læsning generelt er en gene eller svært
 • Glas med glidende overgang, kan være svært at vende sig til
 • Hvis der er læsevanskeligheder, kan du læse om flere symptomer her

Hvis du kan genkende en eller flere af overstående symptomer, anbefales det at du bestiller en tid til en synsfunktionstest, da synstræning ville kunne hjælpe dig af med dine symptomer.

Du er velkommen til at sende en mail eller ringe til 3D Syn på tlf: 29 44 45 28, hvis du har spørgsmål til samsynet eller synstræning, eller bestille en tid online her.

Nedenfor kan du læse mere om synet og samsynet, hvis du vil vide mere om synstræning kan du læse mere om det her.

Synfunktionen:

Synsfunktionen er en kompleks proces, med mange forskellige funktioner der skal fungere godt, for at vi kan have et perfekt syn. Synsfunktionen fylder 60-80% hver gang der udføres en handling. Så der stilles store krav til vores synsfunktion.  
Her er de vigtigste funktioner i vores synsfunktion:

 • Synsskarpheden, hvor tydeligt man ser
 • Øjenbevægelser, Saccader (Spring) og persuiet (at følge en linje) øjnene skal være præcise og hurtige.
 • Fiksation, evne til at dreje øjnene hen til et bestemt punkt
 • Konvergens, hvor god man er til at dreje øjnene indad
 • Akkommodation, evne til at stille skarpt
 • Stereopsis, kvaliteten hvor godt man ser detaljer i 3D
 • Visuel perception, hvor godt man fortolker det man ser
 • Visuel motoriske handlinger

Ved hjælp af synet kan hjernen nemmere planlægge og styre vores bevægelser, så vi undgår forkerte og overflødige motoriske handlinger.
Et perfekt syn, er en sammensat proces hvor synet og de motoriske handlinger fungere optimalt. Alt det gør at samsynet bliver stærkt og stabilt. Et stærkt og stabilt samsyn, vil gøre at man ikke kan mærke sine øjne, og at man ikke har nogen gener deraf.  

Samsyn

Samsynet er øjnenes måde at arbejde sammen på også kaldet 3D. Hvis et af de overstående processer ikke fungere optimalt, er der tale om en svag synsfunktion, eller svagt samsyn. Hver gang man f.eks. skal læse, vil den svage synsfunktion blive påvirket, man kan ikke præsterer det man plejer, og derfor opstår de overstående symptomer.
Samsynet bliver vurderet ud fra de målinger der foretages i en synsfunktionstest. Samsyns anomalier bliver kategoriseret efter WHO-koder ICD-10, hvorefter synstrænings programmet hos 3D Syn vil følge COVD AOA-guidelines. 

Du kan læse mere om synstræning, og om hvordan det foregår her.
Der er ca.10-12% af befolkningen der har samsyns anomalier. En del af dem har det der kaldes for en skjult skelen.

Skjult skelen – Evidens på Synstræning

Skjult skelen er en tilstand der findes hos næsten alle, men i nogle tilfælde er størrelsen på den skjulte skelen så stor, at den påvirker vores synsfunktion negativt. Der findes flere forskellige samsyns anomalier. Den meste kendte, og den der ses flest af er konvergens-insufficiens. Det betyder at øjnene skeler udad og har derfor svært ved ar dreje indad mod næsen. Denne bevægelse er vigtig i forhold til læsning.
Konvergens insufficiens er anerkendt af WHO ICD-10 51.1.
Der er lavet flere studier med evidens på at synstræning virker på konvergens insufficiens, det kan læses her.