læsevanskeligheder      

En del oplever, at have læsevanskeligheder.
Der kan være mange årsager til læsevanskeligheder, men en ofte overset grund er, at dine øjnene kan have problemer med at samarbejde. Hvis øjnene ikke samarbejder optimalt, kaldes det samsynsproblemer. Det kan for eksempel give nedsat læsehastighed, dårlig koncentration eller man kan have svært ved, at huske den tekst man har læst.
Der findes en del forskellige tegn, hvis du har samsynsproblemer.

Klassiske kendetegn på samsynsproblemer ved læsevanskeligheder:

 • Læsevanskeligheder
 • Bruger tit fingeren, lineal eller farvet filterpapir til hjælp ved læsning
 • Svært ved at huske det læste
 • Koncentrationsbesvær, specielt ved læsning i længere tid
 • Nedsat læsehastighed
 • Hovedpine, især sidst på dagen
 • Vanskeligheder ved at se teksten helt skarpt eller teksten ses dobbelt
 • Man bliver hurtigt træt og kan derfor ikke læse særlig lang tid ad gangen
 • Besvær med at følge den samme linje
 • Småord bliver sprunget over

    Samsynsproblemer kan se sådan ud.                                                                      

Læringsrelateret synsproblematikker, visuel perception. 

Vision Perception er evnen til at fortolke, analysere samt hjælpe med at forstå det vi ser. Disse færdigheder hjælper os med at genkende og integrere visuelle stimuli med vores tidligere lagrede data, for at danne en stabil, forudsigelig og velkendt verden. 
Med andre ord giver visuel perception os mulighed for at forstå det vi ser, og ikke bare at se.
Visuel perception er vigtigt bl.a. i forhold til læsning. Hvis grundforståelsen i visuel afkodning ikke er integreret, kan det besværliggøre udviklingen af læseprocessen.
Uden gode perceptuelle færdigheder, kan vi ikke genkende ord, vi allerede har set, se forskellen mellem bogstaverne f.eks. b og d, p og q. eller Visualisere læseindholdet for at få forståelse af teksten, scanne et regneark, forstå et mentalt manipulerede objekter i matematik.

Klassiske kendetegn ved svag visuel perception

 • Læsevanskeligheder
 • Indlæringsproblemer
 • Ordene læses bagfra
 • Der bliver byttet om på ’d’ og ‘b’
 • Dårlig koordination (klodsethed)
 • Svært ved højre og venstre

Hvis du har et eller flere af disse kendetegn, kan det tyde på svag visuel perception.

Synstræning hjælper på både svagt samsyn og svagt visuel perception. Svagt samsyn kan godt fremstå alene.
Man behøver ikke at have symptomer med begge typer, for at få udbytte af synstræning.

Synstræningen vil afhjælpe læsevanskeligheder, forbedre læsehastigheden og koncentrationsevnen. Hvis der er problemer med indlæringen vil det også blive bedre, og man vil opleve større succes i skolesammenhæng.

Hvis dit barn er ordblindhed, eller der mistænkes for det, anbefales det at dit barn får testet sit samsyn, da der tit ses en sammenhæng.

Vil du gerne vide mere om synstræning kan du kontakt mig på tlf: 29 44 45 28 eller skrive til mig på kontakt formularen her på siden. Du kan også booke en tid til en synsfunktionstest her.