Få hjælp til Indlæringsvanskeligheder

Indlæringsvanskeligheder
Ihh- hvor er det svært det her. Hvordan kan jeg få hjælp.

Indlæringsvanskeligheder hører tit sammen med de færdigheder, der skal til, for at læseprocessen bliver en succes.

Hvis man har nedsatte færdigheder i såvel det motoriske, balance og taktile system, kan det være svært at modtage de nye udfordringer, der typisk forekommer ved skolestart.

Hjernen vil stadigvæk bruge energi på de nedsatte færdigheder, der således forstyrrer hjernen unødigt, men hvis man kan få hæmmet disse forstyrrelser ved hjælp af forskellige træningsøvelser, bliver der igen ro til, at hjernen kan bruge energi på indlæringen i skolen.

En øvelse, der bl.a. er god for indlæringsevnen, er visualisering. Hvis man kan lære at se ting i billeder, bruges der meget mindre energi, når noget skal tillæres.
Den type øvelser gøres der også meget ud af i synstræningen

Ved hjælp af synstræning, visuel perceptionstræning og andre øvelser vil læsningen samt koncentrations- og indlæringsvanskeligheder ikke længere være en ressourcekrævende proces, og der kan derfor bruges flere kræfter på at forstå og analysere det, man læser.

Hvis dit barn har indlæringsbesvær, anbefales det, at dit barn får foretaget en synsfunktionstest.

Hvis testen viser, at synstræning vil kunne hjælpe, sammensættes der et personligt træningsprogram.

Bestil en tid til en synsfunktionstest her.
Du er også velkommen til at sende en mail eller ringe til 3D Syn på tlf: 29 44 45 28

 

Børn der er glade for at læse, da deres samsyn fungere